• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
wtorek, 7 lipca 2020
17.12.2014
Współpraca patronacka III Liceum i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

W piątek 12.12.2014 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu a Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W wyniku porozumienia wydział objął patronatem te klasy, które realizują poszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie.

Umowa zawarta przez dyrektora III Liceum dr Waldemara Sęczyka i prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego zakłada stałą współpracę z wrocławską uczelnią.
Od tego momentu III Liceum w Wałbrzychu znajduje się pod naukową i dydaktyczną opieką Wydziału Nauk Społecznych
– przekonuje Robert Wiszniowski. Współpraca będzie realizowana na wielu płaszczyznach – dodaje.
Podpisane we Wrocławiu porozumienie pozwala na udział licealistów w wykładach i obozach naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Umożliwia nie tylko korzystanie ze zbiorów biblioteki Wydziału Nauk Społecznych, ale również realizację projektów w ramach uczelnianych kół naukowych.
Podpisaniu umowy towarzyszył wykład dra Wojciecha Kalickiego na temat przełomu politycznego roku 1989. Grupa kilkudziesięciu uczniów zwiedziła również wystawę przygotowaną przez dr Małgorzatę Alberską. Ciekawa, multimedialna ekspozycja prezentowała najważniejsze etapy przemian demokratycznych Polski


Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter