• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
wtorek, 7 lipca 2020
Wałbrzych
17.01.2014
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla uczniów wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych

Gmina Wałbrzych wraz z partnerami Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu, zaprasza wszystkich pełnoletnich uczniów wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych. Warunkiem udziału w szkoleniach jest ukończenie 18 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mogą uzyskać bezpłatnie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence), potwierdzający nabycie przez nich umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Dla uczniów wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych organizatorzy przygotowali specjalną ofertę szkoleń, "w trybie ekspresowym" - zajęcia będą prowadzone w okresie ferii zimowych - od 14 lutego do 7 marca 2014 r. (4 dni w tygodniu).

W ramach projektu oferowane są dwa rodzaje szkoleń komputerowych:

1). Szkolenia na poziomie podstawowym obejmujące następujące moduły:

 • Moduł 2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 • Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
 • Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
 • Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych/komunikacja

2). Szkolenia na poziomie rozszerzonym obejmujące moduły:

 • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 • Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Użytkowanie baz danych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Posiadanie certyfikatu ECDL przynosi duże korzyści. Absolwenci kursów ECDL są zwolnieni z zajęć z informatyki na studiach nieinformatycznych i otrzymują automatycznie zaliczenie zajęć na ocenę bardzo dobrą. Ponadto, podniesienie kwalifikacji umożliwi młodej osobie łatwiejsze uzyskanie zatrudnienia, mobilność oraz wzrost jej szans i pozycji na rynku pracy. Wielu pracodawców zarówno w Polsce, jak i zagranicą, wielokrotnie wymaga udokumentowania przez kandydata posiadania umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej projektu: www.komputeroweszkolenia.eu, jak również pod numerami telefonów:
668 065 808, 74 66 55 319. Zapisy prowadzone są w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 304.

Projekt, pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.6 "Upowszechnienie uczenia się dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 "Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

PLIK DO POBRANIA:

- prosimy o wydrukowanie formularza, wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, III piętro, pok. 304.

Archiwum wiadomości »

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter